Deniz PEKMEZCİ

  • 1989 yılında Ankara’da doğdu. 1999 senesinde Doğan Canku ile tanıştı ve Klasik Gitar eğitimi almaya başladı.
  • 2004 yılında kurmakta olduğu popüler müzik grubu için kendisi Elektro Gitar tekniklerini çalışmaya başlamıştır.
  • 2005 yılı içerisinde ise yapmakta oldukları popüler müzik tarzlarında davul (bateri) partisyonlarının kendisine daha çok hitap ettiğini düşünerek kendini davul ve ritim alanında eğitmeye başladı.
  • 2008 - 2015 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği okudu.
  • 2010 senesine kadar kendini eğittiği davul konusunda daha ileri gitmek için Ankara’da Eren Alkan ile davul çalışmaları yaptı. Eren Alkan ile yaptığı çalışmalara ek olarak davul üstüne teknik konularda Akın Bağcıoğlu ile de çalışmalar yaptı.
  • 2014 yılında İstanbul’da Sansev ile tanıştı; bu tanışıklığın sonucu olarak Sansev’de Klasik gitar, Elektro gitar ve Davul eğitmenliği yapmaya başladı.
  • Pek çok grupta davulcu olarak sahne aldı, stüdyoda parça kayıtlarında çaldı. Halen aktif olarak gruplarda davul çalmaktadır.
  • 2015 eğitim yılı başından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitim görmektedir.