Gülizar ISMAYIL

  • 1993 yılında Bakü'de doğdu.
  • 1999 yılında Güzel Sanatlar Lisesi Yaylı Çalgılar Viyola Bölümüne başladı.
  • 2011'de mezun oldu. Aynı yıl Bakü Müzik Akademisinde (konservatuvar) Lisans Eğitimine başladı.
  • 2015 yılında mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Opera ve Devlet Orkestrasında 

       çalıştı.

  • 2016'da İstanbul'a geldi ve Pera Güzel Sanatlar'da Keman, Piyano ve Solfej derslerini verdi. 
  • Sansev Minikler korosunda korrepetitörlülk yaptı.
  • Sansev Derneğinde Piyano ve Keman eğitmeni olarak.çalışmaktadır.